Responsive image

El domini API.INFO ha estat transferit al Col•legi d’Agents de la Propietat Immobiliària de Barcelona, en virtut de resolució ferma dictada per “ORGANITZACIÓ MUNDIAL DE LA PROPIETAT INTEL•LECTUAL (OMPI)”, ORGANISME COMPETENT PER A RESOLDRE SOBRE ELS CONFLICTES DE TITULARITAT DE NOMS DE DOMINI, com a conseqüència de la demanda plantejada per aquest Col•legi contra l’ “Associació Experts Immobiliaris” , representada per DON ANTONIO GAVIN VELASCO.

Per a coneixement dels seus usuaris, es reprodueixen a continuació aspectes rellevants de la resolució, sense perjudici que la mateixa pugui ser consultada íntegrament en la seva versió original i traduïda mitjançant traductor oficial en l’enllaç al peu d’aquesta pàgina.

La resolució, no obstant, no impedeix qualsevol nou registre que inclogui el denominatiu API, per la qual cosa aquest Col•legi informa que seguirà actuant contra el registre i ús ilegítim de nous noms de domini que provoquen confusió en els usuaris, aprofitant la reputació adquirida per aquest Col•legi sobre la denominació “API”. El Col•legi es reserva quantes accions li competeixin en la seva defensa, davant a aquells qui vulneren els seus drets, comunicant així mateix als usuaris de l’ús indegut que, a partir d’aquest moment, pot suposar i en conseqüència, de les eventuals responsabilitats en les que pogueren incórrer.

Col·legis i Associació d'Agents Immobiliaris 
Gran Via de les Corts Catalanes, 622, pral. - 08007 Barcelona
Tel. 933 175 462 - Fax 934 123 363 - info@api.cat